Otello

10,00

Verdi 0233 Mosca 1969 Atlantov Vishenvskaya Klyionov

COD: Verdi 0233 Mosca 1969 Categoria:

Descrizione

  Otello   Vladimir Atlantov
  Desdemona   Galina Vishnevskaya
  Jago   Oleg Kllyonov
  Cassio   Alezei Maslennikov
  Emilia   Galina Borisova
  Rodrigo   Andrey Sokolov
  Lodovico   Valery Yaroslavetz
  Montano   Yury Koroyov
  Araldo   Yuri Korolov
   
 Coro Orchestra   Ussr State Opera
  Direttore   Lia Mogilevskaya
   
  Language   Russian
   
 Mosca 1969