Romeo et Juliette

PDFPrintEmail
Gounod 0035 Mosca 2015 Faradzhev Kostina Stavinsky
Sales price 10,00 €
Description

 

 JULIETTE  IRINA KOSTINA
 ROMEO  GEORGY FARADZHEV
 LAURENT  EVGENY STAVINSKY
 CAPULET  DMITRY ORLOV
 TYBALT  DMITRY PIANOV
 GERTRUDE  IRINA ROMISHEVSKAYA
 STEPHANO  VALERIA PFISTER
 MERCUTIO  ALEKSEY BOGDANCHIKOV
 DUC  MIKHAIL PERVUSHIN
 PARIS  ALEZANDER MARTYNOV
 GREGORIO  ANDREV BORISENKO
   
 CORO ORRCHESTRA  NOVAYA OPERA
 DIRETTORE  ANDREV LEBEDEV
   
 MOSCA 20/02/2015  
   
 LANGUAGE FRENCH
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Login

Carrello

 x 

Carrello vuoto